Björn Fyrlund

3 artiklar

Präst och teol. dr

Teologi och marknadsekonomi
För prenumeranter
av Björn Fyrlund — 3 min lästid

Teologi och marknadsekonomi

Avhandlingsämnet lyfter fram en gemensam idémässig tolkningshorisont för såväl ekonomisk beskrivning av marknadsekonomins grunder som kristen teologisk beskrivning av vad som grundlägger samhällets ekonomier.

För inloggade
Praxis söker sin teologi

Praxis söker sin teologi

Björn Fyrlund — 3 min lästid

Teol. dr Björn Fyrlund ställer angelägna frågor om gudstjänstlivets praxis – eller snarare frånvaro av praxis – som vuxit fram under pandemin. Det råder oklarhet om hur exempelvis streamade gudstjänster, prästens självkommunion eller kommunion under endast brödets gestalt kan teologiskt motiveras.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.