Björn Fyrlund

5 artiklar

Präst och teol. dr

Att bejaka sin skapnad
För prenumeranter
av Björn Fyrlund — 8 min lästid

Att bejaka sin skapnad

Människan beskriven utifrån perspektivet Guds avbild lägger tonvikten på Guds avsikt och i skapnaden nedlagda möjlighet, och människans möjlighet att säga ja eller nej till att hitta denna grund och kallelse.

För prenumeranter
Birgittakloster kring Östersjön

Birgittakloster kring Östersjön

Björn Fyrlund — 4 min lästid

Avhandlingen lyfter fram historiska skeenden och samhälleliga faktorer som lade grund för en expansiv period av klostergrundläggningar där den Heliga Birgittas klosterregel från 1370 snabbt expanderade i nya projekt.

För prenumeranter
Teologi och marknadsekonomi

Teologi och marknadsekonomi

Björn Fyrlund — 3 min lästid

Avhandlingsämnet lyfter fram en gemensam idémässig tolkningshorisont för såväl ekonomisk beskrivning av marknadsekonomins grunder som kristen teologisk beskrivning av vad som grundlägger samhällets ekonomier.

För inloggade
Praxis söker sin teologi

Praxis söker sin teologi

Björn Fyrlund — 3 min lästid

Teol. dr Björn Fyrlund ställer angelägna frågor om gudstjänstlivets praxis – eller snarare frånvaro av praxis – som vuxit fram under pandemin. Det råder oklarhet om hur exempelvis streamade gudstjänster, prästens självkommunion eller kommunion under endast brödets gestalt kan teologiskt motiveras.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.