Björn Fyrlund

6 artiklar

Präst och teol. dr

Etik vid livets början och slut
För prenumeranter
av Gert Nilsson & Björn Fyrlund — 11 min lästid

Etik vid livets början och slut

Biskopsbrevet framhåller att man i den etiska diskussionen kan komma fram till olika beslut. Vad som inte nämns i brevet är att inte alla beslut behöver vara likvärdiga och att vissa beslut kan vara felaktiga och till och med benämnas som synd.

För prenumeranter
Att bejaka sin skapnad

Att bejaka sin skapnad

Björn Fyrlund — 8 min lästid

Människan beskriven utifrån perspektivet Guds avbild lägger tonvikten på Guds avsikt och i skapnaden nedlagda möjlighet, och människans möjlighet att säga ja eller nej till att hitta denna grund och kallelse.

För prenumeranter
Birgittakloster kring Östersjön

Birgittakloster kring Östersjön

Björn Fyrlund — 4 min lästid

Avhandlingen lyfter fram historiska skeenden och samhälleliga faktorer som lade grund för en expansiv period av klostergrundläggningar där den Heliga Birgittas klosterregel från 1370 snabbt expanderade i nya projekt.

För prenumeranter
Teologi och marknadsekonomi

Teologi och marknadsekonomi

Björn Fyrlund — 3 min lästid

Avhandlingsämnet lyfter fram en gemensam idémässig tolkningshorisont för såväl ekonomisk beskrivning av marknadsekonomins grunder som kristen teologisk beskrivning av vad som grundlägger samhällets ekonomier.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.