Gert Nilsson

2 artiklar

Präst och docent vid teologiska fakulteten i Lund

Etik vid livets början och slut
För prenumeranter
av Gert Nilsson & Björn Fyrlund — 11 min lästid

Etik vid livets början och slut

Biskopsbrevet framhåller att man i den etiska diskussionen kan komma fram till olika beslut. Vad som inte nämns i brevet är att inte alla beslut behöver vara likvärdiga och att vissa beslut kan vara felaktiga och till och med benämnas som synd.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.