Stillsamma teologiska fakulteter gömmer och gömde stor dramatik, teologiska konflikter, tolkningar och olika betoningar om exempelvis etik och teologi, för att nu nämna något. Just detta gör det teologiska samtalet, debatterna eller konflikterna intressanta. För teologin tolkar det som aldrig kan bli riktigt färdigt. I denna personligt skrivna essä behandlar skribenten, som är präst och docent vid teologiska fakulteten i Lund, den s.k. »teologstriden» mellan Lund och Uppsala, mellan professorer som Ragnar Holte och Gustaf Wingren. I artikeln passerar ett flertal namnkunniga professorer revy. Den är en tillbakablick på levande teologiska fakulteter.

Under minnesstunden efter professor Ragnar Holtes begravningsgudstjänst i Lunds domkyrka berörde två av minnestalarna den teologiska oenighet som en gång fanns mellan de båda teologiska fakulteterna i Lund och Uppsala.

Professor Göran Lantz berättade hur han hade påbörjat sina teologiska studier i Lund men funnit att det ämne han ville fördjupa sig i hade en professor som saknade filosofi i den teologi han bedrev. Professorn i fråga var Gustaf Wingren. På grund av denna brist på filosofi flyttade Göran Lantz till Uppsala och professor Holtes forskarseminarium. Han berättade också att han som fakultetsopponent vid sin disputation hade haft ingen mindre än professor Ingemar Hedenius.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in