Kan en biblisk bok skriven för bortåt 2500 år sedan inspirera till att bygga församling i dagens tids sekulariserade Sverige? Kan ett tempelbygge i Jerusalem för mer än ett par millenier sedan stå modell för att förnya församlingslivet i en trött och ordinär svenskkyrklig miljö i dag? Författaren, som är präst i Torslanda-Björlanda församling, visar här på hur Esras bok kan ge tidlösa erfarenheter och inspiration till vad som verkligen behövs i Svenska kyrkan i vår tid: Att förnya, omstarta och bygga församling lokalt.

Att bygga församling är en konst, ett arbete som kräver en hel del av oss, i både tankeverksamhet och bön men också i konkret arbete. Det är något som jag reflekterat över den gångna terminen, både själv men också tillsammans med kollegor och ideella i församlingen där jag tjänstgör. För att komma vidare ville jag även fördjupa mig i Skriften och historien om Guds folk, som genomlevt flera tider av uppbyggnad och nedrivning.

På Herrens ingivelse kunde det rivna templet i Jerusalem börja återuppbyggas. Profeten Esra var med i återuppbyggnaden. I boken som bär hans namn kan vi läsa om detta skeende. Även om återuppbyggandet av templet på Esras tid så klart inte är samma sak som att bygga församling i Svenska kyrkan A.D. 2023, slogs jag av funderingen: Vilka paralleller går att dra mellan återuppbyggandet av templet och hur vi bygger församling idag? Vad finns att lära av Esra om församlingsbygge?

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in