Leander Franke

4 artiklar

Organist

Lyft fokus uppåt mot Gud!
För prenumeranter
av Leander Franke — 7 min lästid

Lyft fokus uppåt mot Gud!

I många församlingar har orgeln mönstrats ut och sålts av. En särskilt uppmärksammad sådan utmönstring, utöver annan stor omändring av gudstjänstrummet, skedde i Filadelfiakyrkan i Stockholm (Pingströrelsen) 2019, där en av Sveriges största orglar avlägsnades.

För prenumeranter
Lyft fokus uppåt mot Gud!

Lyft fokus uppåt mot Gud!

Leander Franke — 7 min lästid

Själva ordet lovsång kommer från engelskans »Praise & Worship», som relaterar till två olika kvaliteter då, som Robb Redman menar, »praise has an external quality to it; it is visible and audible. Worship on the other hand is inward».

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.