60-talet som brytningstid inom Svenska Missionsförbundets gudstjänstliv

Ur SPT 5/2021

Att Svenska Missionsförbundet sedan sitt grundande 1878 genomgått ett »försvenskkyrkligande» är påtagligt. Sedan sextiotalet har framför allt liturgin med nytillkomna handböcker närmat sig Svenska kyrkans. Författaren, som är organist i Tölö-Älvsåkers och Falkenbergs pastorat, ger här en överblick över förändringarna med fokus på musiken och psalmerna, där inte minst kompositörer som Sven-Eric Johanson och Sven-Erik Bäck haft ett stort inflytande.

Svenska missionsförbundet grundades som utbrytning ur Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, alltså huvudsakligen bestående av församlingar kopplade till stiftelsen och med dess kolportörer som predikanter. Det nybildade samfundet tog avstånd från statskyrkans doppraxis, nattvardslära och förment formalistiska gudstjänstliv. Missionsläraren J. Hellström beskrev SMF:s dåtida möteskultur, såsom den på många håll också praktiserades i andra väckelsemiljöer inklusive EFS, på följande vis:

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in