Malcolm Grundy

1 artikel

Anglikansk präst och teolog

Digital ecklesiologi för en sakramental kyrka
För prenumeranter
av Malcolm Grundy — 9 min lästid

Digital ecklesiologi för en sakramental kyrka

Under nästan två år kom den digitala gudstjänsten att bli det nästan »nya normala». Är det bestående? Är det framtiden med en kombination av det reella och det virtuella, av gudstjänsten i kyrkorummet och på webben?

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.