Maria Eckerdal

14 artiklar

Präst och teol. dr

Påven Johannes Paulus II
– Polens informelle ledare
För prenumeranter
av Maria Eckerdal — 11 min lästid

Påven Johannes Paulus II – Polens informelle ledare

I denna artikel ger författaren, som är teol. dr, några perspektiv på påvens Johannes Paulus II:s roll som nationell symbol i Polen. Han kom att bli som en ikon för en kollektiv polsk identitet under socialistisk och postsocialistisk tid. Hans och...

Gud som gåva eller bara prata om Gud

Gud som gåva eller bara prata om Gud

Maria Eckerdal — 3 min lästid

Som representant för både öst och väst, hade Meyendorff ett dubbelt syfte med sin bok om Palamas, dels att stärka den ortodoxa identiteten för de ortodoxa exilgrupperna, dels att bekantgöra ortodox teologi för västerländska kristna.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.