I denna artikel ger författaren, som är teol. dr, några perspektiv på påvens Johannes Paulus II:s roll som nationell symbol i Polen. Han kom att bli som en ikon för en kollektiv polsk identitet under socialistisk och postsocialistisk tid. Hans och den romersk-katolska kyrkans betydelse för glasnost kan inte överskattas. Kyrkan kom att bli en enande kraft som bidrog till kommunismens fall.

Det är inte för djärvt att säga att påven Johannes Paulus II för många, kanske för de allra flesta, är en mycket känd gestalt. Hans pontifikat under åren 1978–2005 utmärker sig inte endast genom sin osedvanliga längd, utan främst genom hur påven förvaltade sitt ämbete, nämligen på ett mycket utåtriktat sätt.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in