Mikael Löwegren

3 artiklar

Föreståndare, Laurentiistiftelsen

Enhetens tecken
För prenumeranter
av Mikael Löwegren — 3 min lästid

Enhetens tecken

I dag är det fortfarande möjligt att inom ramen för kyrkohandboken och kyrkoordningen fira en mässa som strävar efter kyrkans synliga enhet, men det går också att fira en mässa som inte gör det. Allt beroende på vilket alternativ man väljer.

För prenumeranter
Julnatten och juldagen

Julnatten och juldagen

Mikael Löwegren — 4 min lästid

Varje julpredikan bör få en Karl-Bertil Jonssons ömma moder att utbrista att i år var det »en välsignad jul». Sentimentalitet och nostalgi skall predikanten dock fly. I fokus skall stå julens centrala budskap: den evige Sonens födelse i Betlehem – och vad det betyder för oss idag.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.