Att gestalta mässan i Svenska kyrkan i dag

Sakramentsförvaltningen i Svenska kyrkan tar sig i dag många olika uttryck. Vilken mässordning som följs, vilka nattvardselement som brukas och hur man hanterar det överblivna skiftar från församling till församling. Den nya kyrkohandboken HB 2017 och biskopsbrevet om nattvarden, Fira nattvard, från 2020 förmår inte frambringa enhet i sakramentsfirandet.

Kyrkoordningen skriver för sin del riktningsgivande i inledningen till kapitlet om nattvarden: »Enheten i måltiden är ett tecken för den synliga enhet kyrkan strävar efter och för världens enhet» (20 kap.). Mässfirandet står här i direkt samband med enheten i kyrkan som helhet. Att gestalta mässan är därför inte upp till den enskilde prästen, den lokala församlingen eller ens till Svenska kyrkan. Eukaristin är hela kyrkans gudstjänst.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in