Okryddad förkunnelse
Det händer att vi präster i dag avstår från att krydda vår förkunnelse med ord som »frälsning» och »förlåtelse för synder» – vi vill att folk ska förstå och samtidigt är vi på något märkligt sätt rädda att de ska förstå! Vi lindar därför gärna in det som skulle kunna uppfattas som ett alltför radikalt budskap. Men tänk om det är egen oro vi därmed bearbetar, sådant vi borde dryfta i själavårdssamtal och egen bön?

Anna-Sofia Bonde, Kyrkans Tidning nr 25/26 2023 

Ungefär så ...
Periodvis har jag kunnat bli trött på de ändlösa konflikterna. Ibland har jag blivit arg över missförhållanden. Till dels besviken. Några gånger utskälld. Då och då missförstådd. Men mest av allt: inspirerad av allt det goda som sker i vår kyrka och uppmuntrad av välvilliga läsare.

Jonas Eeks sista ledare i Kyrkans Tidning nr 35/2023

Blott Sverige svensk kyrkopolitik har
Blott Sverige svensk kyrkopolitik har. Det är bara här som de partier som styr staten genom riksdag, regering och allehanda utskott också anser sig lämpliga att leda en kyrka. Det är en absurd ordning som är dålig för både kyrkan och partierna, och det är hög tid att avskaffa den. Svenska kyrkan är, som det står i kyrkoordningen, en kyrka som vilar på tron på att Bibeln är Guds heliga ord. Håller Socialdemokraterna, Centern och Sverigedemokraterna med om detta? Om inte, varför ställer de då upp i valet till en kyrka som har en annan övertygelse än de själva?

Joel Halldorf, Expressen 16/9 2021

Vilken hjärna begriper hjärnan?
Evolutionen har i människan hunnit upp sig själv och börjat ställa frågor. Människan kommer aldrig att kunna räkna ut vem hon själv är, eftersom hennes hjärna inte är tillräckligt sofistikerad för att förstå hur sofistikerad den är.

Anders Piltz, Signum nr 7/2000