I dessa tider då människan håller på att skapa sin egen värsta konkurrent – AI, artificiell intelligens – kan vi behöva reflektera lite mer om vad en människa är. Har hon en själ? Vad är hjärnan för central i människan? Vad är medvetande? I denna artikel visar författaren, som är pensionerad gymnasielärare och präst, på den senaste tidens forskning om människans hjärna och hur kanske vetenskaplig forskning och religionens insikter om människan kan närma sig varandra.

För femtio år sedan berättades om en professor att han inför sina studenter pekade på en del av en modell av människans hjärna och sa: »Där sitter själen!»

Det var halvt på skämt men sades utifrån en materialistisk uppfattning att något som man kan kalla själ inte finns och även mot bakgrund av en viss kunskap om reaktioner i olika delar av hjärnan.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in