Jonas Falck

1 artikel

Präst, Fil.lic

Varför är människan religiös?
För prenumeranter
av Jonas Falck — 7 min lästid

Varför är människan religiös?

Eftersom varje mänskligt samhälle har religion av något slag med myter vilkas innebörd förklarar förhållandet mellan människorna och världen runt omkring dem, kan religionen inte uteslutas i någon diskussion om mänskligt beteende.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.