Det tillhör människan att vara religiös. Historien visar det. Överallt och i alla tider har människan sökt, trott och tillbett det gudomliga i någon form. Författaren som är fil.lic. och f.d. gymnasielärare och kyrkoherde i Svanstein, skriver här om hur religionen präglat människan – att människan rent av är skapad för språk och religion.

Religionshistorikern Erland Ehnmark inleder sin bok Världsreligionerna (1955) med att konstatera att man inte känner något folk eller någon kultur, som inte har någon religion. Det kan till och med sättas i fråga, om det finns någon människa som är helt utan religion (s.7). Om naturfolken och frågan om religionens uppkomst på vår jord menar han att detta är något som den vetenskapliga forskningen inte kan komma åt. Historien i sträng mening når inte längre tillbaka än så långt som det finns samtida skriftliga dokument eller tillförlitlig muntlig tradition att bygga på.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in