Ståhöjd
Åsiktskorridoren sägs vara smal. Jag undrar om det inte snarare är så att rummet för åsikter är brett men saknar ståhöjd. Det verkar ju som att man kan röra sig över stora ytor när man byter åsikt och position i rummet. Men den som sticker ut och blir i vägen för de snabba kasten måste huka sig om man vill undvika att totalt kapas. Ve den som står rakryggad. Man slår snabbt huvudet i taket om man inte böjer sig för det som för tillfället är påbjudet.

Dan Salomonsson, Dagen 7/9 2022

Språkteologi
Teologin har alltid uppgiften att visa att den levande Guden är fri nog att yttra sitt särskilda ord på många olika språk.

Hans Urs von Balthasar

Grund värdegrund utan grund
Begreppet »värdegrund» har trendat i Sverige länge. Gud nåde den politiker som inte nämner det regelbundet, och inte ständigt proklamerar att hela samhället vilar på just detta heliga fundament. I skolans läroplaner slås värdegrundens betydelse fast gång på gång: »de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på», »vårt samhälles gemensamma värderingar». ... Problemet är att det inte finns någon urkund för svensk värdegrund, att ingen kan peka ut en stark och klar definition av detta fundament som Sverige bygger och framöver ska byggas på. Vilket är katastrofalt instabilt, om vi nu pratar om en »grund» för ett land och dess samhälle.

Joakim Lundqvist, Världen Idag 30/6 2022