I Svenska kyrkan finns många väckelse- och fromhetsrörelser av stor betydelse. Också i dag! Inte alla valde att lämna »statskyrkan» för att bilda ett fristående samfund, en frikyrka. Till dem som verkade och ännu lever kvar i Svenska kyrkan hör Evangelisk Luthersk Mission (ELM), tidigare Bibeltrogna Vänner (BV), vars förste föreståndare och initiativtagare, Axel B. Svensson varit avgörande. Men vem noterar i dag att Svensson hade venia i de flesta av landets stift, förkunnade i åtskilliga kyrkor och var en ofta inbjuden gäst vid prästmöten? Axel B. Svensson betonade Bibelns primat likaväl som den personliga omvändelsen och tron. ELM är också i dag en levande rörelse inom Svenska kyrkan som samlar tusentals deltagare på sina stormöten. Samtidigt som de har egna missionshus så deltar de aktivt i Svenska kyrkans församlingsliv på många håll i landet. Rörelsen inspirerar minst lika mycket i dag som en gång när den uppstod. Erik J. Andersson, som skrivit en bok om Axel B. Svensson, är teol. dr, föreningspredikant och distriktsläkare.

Axel B. Svensson – bakgrund och tidig verksamhet

Axel Bernhard Svensson föddes den 2 februari 1879 i halländska Våxtorp som yngst av elva syskon.[i] Hemmet var fattigt, tre syskon hade avlidit innan Axel föddes och två emigrerade till Amerika när Svensson var sju år gammal.[ii] Våxtorp präglades av det närbelägna Vallens säteri, den två gånger om året återkommande marknaden och sedan 1870-talet den nyevangeliska väckelsen. I Svenssons hem tog man emot predikanter och samlades till bönemöten. Men efter konfirmationen lämnade Svensson barndomshemmet och barnatron och gick till sjöss.[iii]

Åren 1897–1901 studerade Svensson vid folkskollärarseminariet i Växjö. Tillsammans med studiekamrater diskuterade han litteratur, religion och filosofiska idéer. Han mötte nyare bibelkritisk forskning, tog till sig den moderna teologin och befästes i en agnostisk eller ateistisk livsåskådning. Båda begreppen använde han själv för att beskriva sin position.[iv]

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in