Prästgårdsteologi – den andra utmaningen

I denna andra utmaning till församlingarnas pastorala arbete står undervisningen i fokus. Utifrån det pedagogiska program som prästen och exegeten Erik Beijer formade växte en levande bibelundervisning för barn fram, en undervisning på dopets grund. Författaren, som är ärkebiskop em., utmanar eller kanske snarare kallar församlingarna till en genomtänkt strategi för att undervisa i kristen tro, och där kan man hämta inspiration hos just Beijer.

När vi som kyrka och församlingar är upptagna av frågor rörande nuets många utmaningar är det lätt att drabbas av historisk glömska. När det gäller frågorna om undervisning och lärande kan det därför vara motiverat att aktualisera prästgårdsteologen Erik Beijers pedagogiska insats under 1900-talets senare del.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in