Sjunkande tendens och förslag på reformer

Domkapitlen har under senare år i viss mån blivit utsatta för debatt. Det har framför allt gällt rättssäkerheten om vilken en undersökning har gjorts. Markus Klefbeck, präst i Södra Vedbo pastorat, skriver här, dels om hur den teologiska kompetensen har förändrats från 1997 till 2021, dels om hur domkapitlen skulle kunna stärkas genom några angelägna reformer.

Domkapitlet har tidigare varit en tungt vägande instans inom Svenska kyrkan. Där har funnits en hög samlad teologisk kompetens och dess arbete har varit mindre påverkat av partipolitiseringen än många andra beslutande organ. Att som präst bli vald som ledamot i domkapitlet var förr en stor ära och visade på att man hade ett stort förtroende bland övriga präster. Samtidigt har domkapitlet också historiskt varit en omstridd institution. Dess beslut har rört känsliga frågor, inte minst när det gäller disciplinåtgärder mot präster (och senare även diakoner), och det har ibland kunnat bli hätska diskussioner om vilka som skulle väljas in i domkapitlet.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in