Ett av nutidens fenomen är dragkampen mellan traditionalism och liberalism. Mellan dem som vill förnya och dem som vill bevara. Mellan dem i kyrkan som säger att man måste följa med sin tid och dem som säger att det som varit ska gälla fortsatt. I den romersk-katolska kyrkan (RKK) är kampen hård och sker inför öppen ridå, särskilt i stora delar av Europa och USA. Detta kan man följa på RKK:s i Tyskland officiella nyhetsportal katholisch.de.

Det är tydligt att påven Franciskus har en annan agenda än sin företrädare Benedictus och att han efter dennes bortgång känner större frihet att förverkliga sitt program. Utåt framstod förhållandet dem emellan som förtroendefullt, men nyhetsportalens Mario Trifunovic menar att det var allt annat än okomplicerat. Benedictus uttalade sig kritiskt ett antal gånger om sin efterträdares linje, bland annat om att frånskilda skulle få ta emot kommunion och att »viri probati», gifta män, skulle kunna prästvigas. Tydligast blev det kanske när Franciskus satte gränser för firandet av den förkonciliära mässan, som Benedictus återinförde 2007.

Denna artikel är för inloggade användare

Registrera din e-postadress för att få tillgång till fler artiklar och vårt nyhetsbrev.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in