Tage Lindbom: Sancho Panzas väderkvarnar. TLR förlag 2021. 132 sidor.Tage Lindbom: Efter Atlantis. TLR förlag 2021. 332 sidor.

Sverige hade under 1900-talet två stora oliktänkare – Sven Stolpe och Tage Lindbom. Sven Stolpe var litteraturvetenskapsman, Tage Lindbom var idéhistoriker. Båda skrev de bättre än de flesta på resp. område. Sven Stolpe väckte uppmärksamhet och aggressio- ner in i det sista. Över Tage Lindbom sänkte sig tystnaden och tveksamheten, i synnerhet sedan det efter hans död visade sig att han under lång tid varit hemlig muslim. I biografin I otakt med tidsandan har Tomas Lindbom visat att det var bokförläggaren Johan Hansson, som förde Tage Lindbom i kontakt med islam. Hansson hade gett ut ett verk av lektor Kurt Almqvist, som tillhörde en sufisk sekt, al-Tariqa. Dit kom också Tage Lindbom att i hemlighet ansluta sig.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in