Ur SPT 5/2021 

Att predika i Stilla veckan och påsk är inte enkelt. Budskapet är givet – från Jesu intåg i Jerusalem till instiftandet av nattvarden, natten i Getsemane och korsfästelsen. En fördjupande exegetisk kommentar till bibelläsningarna kan därför vara till stor hjälp. Artikelförfattaren, som är professor em. i Nya testamentets exegetik, ger här en ingående exeges både av själva skeendet som det berättas hos Markus och den gammaltestamentliga bakgrunden. I nästa nummer kommer en exeges inför Påskdagen.

Från och med år 2003 byter vår kyrka under de fyra helgdagarna från Palmsöndag till och med Påskdagen från systemet med tre olika årgångar av predikotexter till ett med fyra årgångar, där man för varje år hämtar evangelieläsningarna från i tur och ordning Matteus-, Markus-, Lukas och Johannesevangeliet. Året 2021 är ett Markus-år.

Tanken med att göra så är att låta varje evangelists passions- och uppståndelseberättelse framträda i sin egen ordning och helhet, för att deras egenart ska bli tydligare och de olika »åren» tillsammans ge en rikare bild av Frälsaren då han fullbordar sin gärning.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in