Dominik Terstriep SJ: En kort introduktion till frälsning. Veritas förlag. 178 sidor.

En koncentrerad och betydelsefull bok om det mest väsentliga i en människas liv – frälsningen. Så skulle man kunna karaktärisera denna skrift av kyrkoherden i S:ta Eugenia katolska församling i Stockholm. Någon mer teologiskt angelägen bok får man leta efter. En synnerligen innehållsrik introduktion!

Inledningen gör ett starkt intryck på mig. Den berättar om bokens omslagsbild, Corpus av Matthias Grünewalds berömda Isenheimaltare. Där befinner sig korset i centrum, men inkarnationen och uppståndelsen har också fått utrymme, liksom frälsningshistorien. Något liknande vill Terstriep göra i sin bok, vilket han verkligen genomför.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in