Ingmar Karlsson: Den nya världs(o)ordningen: Essäer om religion, nation, identitet och politik. Historiska Media 2022. 329 sidor.

Förre ambassadören Ingmar Karlsson utreder i sin senaste bok mångfacetterade och kontroversiella ämnen. Karlsson har av vissa karaktäriserats som antiamerikan, antisionist och islamkramare.

Han är efter åren i den svenska diplomatin väl förtrogen med skilda länders förhållanden. Kapitlet om fallstudien Jugoslavien – bokens bästa – reder ut de snåriga turerna i den jugoslaviska tragedin. Framställningen är genomgående klar med ett lättflytande språk.

Författaren anger inledningsvis bokens syfte att beskriva hur en ny illiberal världsordning vuxit fram. Efter murens fall och omvälvningarna i Öst och Centraleuropa hävdade Harvardprofessorn Samuel P. Huntington framväxten av ett civilisationernas krig, främst mellan väst och islam. Ingmar Karlsson avvisar detta synsätt. Historien utvecklade sig, menar han, till dagens multipolära värld. Ännu värre blev följderna »av den amerikanska neokonservativa hybris» som ledde till invasionen av Irak. Även finanskrisen 2007–2008 bidrog till framväxten av illiberal populism och nationalism. Religion kom att spela roll som bidragande faktor i utvecklingen.

Man kan inte generalisera den muslimska världen, heter det vidare. Islam har nationaliserats. Arabisk antisemitism är, hävdar han, ett sentida fenomen.

Innan Karlsson ger sig i kast med de olika väldsreligionerna, slår han fast att framtidens stora konflikter kommer att inträffa inte mellan utan inom de skilda civilisationerna. Det handlar om människor med »en modern och progressiv livssyn och de som har en medeltida sådan».

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in