Ur SPT 24/2021

Att välja psalmer är inte alltid lätt. Den svenska psalmboken tillhör vår kyrkas centrala dokument som uttryck för den kristna tron. Det betyder att psalmboken som helhet ska spegla Trosbekännelsen. Här kommer ett antal förslag på psalmer som direkt anknyter till formuleringarna i Trosbekännelsens andra artikel om Jesus Kristus. Författaren, som är musikdirektör och organist, presenterar psalmerna med anknytning till varje formulering i den apostoliska trosbekännelsen. Urvalet kan vara till stor hjälp främst under jul, faste- och påsktiden.

Trosbekännelsen är en skatt, inte större än vår handflata, men med ett oändligt värde, lämplig att börja varje dag med.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in