Det finns en Mariarenässans i många kyrkor. Även i Svenska kyrkan. Författaren, som är teol. dr och kyrkoherde i Istorps pastorat, tar här upp några aspekter på Jungfru Maria i dogmerna, liturgin och kyrkoåret. Med hänvisningar till såväl Ambrosius som Svenska kyrkans bekännelseskrifter förtydligas bilden av vem Maria, Jesu mor och Kyrkans moder, är. Ämnet är också aktuellt inför Fjärde söndagen i Advent som är en av kyrkoårets Mariasöndagar.

En ny sång och en fullkomlig frihet

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång (Ps. 149:1). Psalmisten använder uttrycket en ny sång, på hebreiska shir chadash, eller latin canticum novum. Detta underbara uttryck finns på flera ställen i Psaltaren. Bakgrunden är Bibelns berättelser om hur Guds folk i nöd ropar till Herren, som griper in och räddar. På räddningen svarar Israel med lovsång.

Detta är också den kristna liturgins mönster. Augustinus kommenterar Psaltaren 149:1 på följande sätt: Vi uppmanas här att sjunga till Herren en ny sång. Den nya människan känner den nya sången. ... den som förstår att älska det nya livet, förstår att sjunga den nya sången. Detta är en enhet: den nya människan, den nya sången, det nya testamentet, (Sermones selecti, en kommentar till Psalm 149).

Vi har en Gud som gripit in i vår värld, genom sin Son i jungfru Maria på ett fullkomligt sätt.

Vi har en Gud som gripit in i vår värld, genom sin Son i jungfru Maria på ett fullkomligt sätt. Herren har räddat oss ur dödens mörker. Han har räddat oss från synden. Och från hopplösheten att leva utan mening och syfte. Gud har gjort ett väldigt ingripande. Det folk som samlas för att fira detta sjunger, inspirerande av den Helige Ande, den nya sången.

Ett annat bibelställe som passar i sammanhanget är: Om Sonen befriar er blir ni verkligen fria (Joh. 8:36). Även denna vers kommenterar Augustinus (Joh. tract. 41). Han skriver att vi i Kristus sätts fria att älska. Vi, som av naturen är slavar under lusten, blir fria att älska Gud. Synden finns dock, vilket är lätt att konstatera, kvar i våra lemmar. En kristen har ändrat riktning i livet men inte blivit syndfri.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in