Daniel Hjort disputerade 2018 i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet på en avhandling om Jesus som ledare utifrån Matteusevangeliet. Han är präst inom EFS och lärare vid Missionsakademin Strandhem i Örkelljunga. I denna artikel belyser han Matteusevangeliets kristologi och missiologi – Jesus Kristus som Konungen, Frälsaren och Mästaren. Utifrån hela Matteusevangeliet visar han att missionsuppdraget är centralt och en tvingande nödvändighet för apostlarna och hela Kristi kyrka.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in