Vilket kommer först? Kyrkan eller missionen? Författaren, som är komminister i Romelanda pastorat, tar här upp att missionen föder kyrkan och att kyrkan måste vara missionell, måste i sitt sammanhang våga gå ut för att göra människor till lärjungar. Författaren beskriver en missionsiver som inte är addition utan multiplikation.

Lyssna på författarens sammfattning av artikeln

Nyorientering

Kyrkan i Sverige har förlorat sin självklara plats i samhället. Fallande statistik och marginalisering gör att Svenska kyrkan hamnat i ny och okänd terräng. Från att ha varit majoritetskyrka är nu en liten andel svenskar aktiva i en lokal församling. Vårt land har blivit ett missionsfält.

För att navigera i denna nya miljö krävs nyorientering. Kyrkan behöver lära känna Sverige på nytt och hitta nygamla vägar framåt. En grundläggande fråga är då: Vad är det att vara kyrka? Vad syftar den till?

Denna artikel vill svara på dessa frågor genom att beskriva kyrkan som missionsformad. Den bygger på en masteruppsats jag skrev 2021 med titeln Att göra lärjungar: Fem uppmaningar för en missionell ecklesiologi i Sverige.

Titeln anspelar på tre områden. För det första är kyrkans uppdrag att göra lärjungar. För det andra vill jag visa vad som menas med »missionell ecklesiologi» vilket till normal svenska kan översättas med »missionsformad kyrka». För det tredje vill jag lyfta fram fem uppmaningar för teologi och församlingsliv.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in