Peter Andreasson och Maria Åkerström: Kyrkoherdeuppdraget – ett möjligt, meningsfullt och hållbart uppdrag. Verbum, Stockholm 2023, 140 sidor.

Tidigare blev flertalet präster kyrkoherdar, och majoriteten av pastoraten hade bara en präst, som var kyrkoherde. Så är det inte längre. Kyrkoherdeuppdraget är i dag ett chefs- och specialistuppdrag med särskilt behörighetsgivande utbildning. Också tidigare skulle den som ville bli kyrkoherde avlägga examen – pastoralexamen –, men det var en disputation över ett antal teologiska teser. I dag handlar utbildning och examen om organisation och ledarskap.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in