I denna artikel ges en överblick över flera arbeten och forskning om svensk missionshistoria. Det är bara några decennier sedan som kanske tusentals kristna missionärer sändes ut från Sverige för att förkunna och vittna om Jesus Kristus, världens frälsare. I dag är de endast ett fåtal. Men historien måste berättas, inte minst att så mycket mission bedrevs av de fromhetsriktningar som i dag närmast är marginaliserade i Svenska kyrkan. Starka missionsorganisationer fanns inom bl.a. BV (Bibeltrogna Vänner, numera ELM, Luthersk evangelisk mission) och EFS. Författaren, tidigare rektor för Församlingsfakulteten i Göteborg och kyrko- och missionshistoriker, är själv född i Zimbabwe och har varit missionär i Kenya 1990–96.

För hundra år sedan var Sverige en av världens ledande missionsnationer med stora satsningar i Afrika, delar av Asien, inte minst Kina, och Latinamerika. För 30-40 år sedan var hundratals, för att inte säga tusentals, svenska kristna utsända som missionärer. Nu har antalet missionärer av olika skäl gått ner drastiskt.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in