Tvivel är inte bara intellektuellt eller känslomässigt. Tvivel har även en socialpsykologisk sida – hur ser församlingen ut? Vilket föredöme är ledarna? Hur tas frågor som tro och tvivel emot gemenskapen? Vilka andra konkurrerande gemenskaper har den enskilda medlemmen? Författaren, som är doktorand vid Enskilda Högskolan Stockholm, visar här på vilka yttre faktorer i en församling som är viktiga för sökare, nykristna och andra medlemmar.

Få erfarenheter är så vanliga inom kristen tro som erfarenheten av tvivel. Alla som varit kristna en tid har den erfarenheten. Både Jesus och Paulus betoning av tro i Nya testamentet påminner om den centrala plats som tron har i de kristna källorna. Även i reformatorisk teologi har tron en viktig plats. Den rättfärdige lever ju av tro, såväl i Gamla testamentet, Nya testamentet som i den reformatoriska traditionen. Tro är därför något konstituerande för en kristen människa. Inte konstigt då, att tvivel lätt kan uppfattas som skrämmande, särskilt för den som är ny i tron.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in