Rikedomen i och förundran över att »Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, som man och kvinna skapade han dem» har grumlats under de senaste decennierna. Allt sedan Simone de Beauvoir i sin bok Det andra könet (1949) hävdade att »man föds inte till kvinna, man blir det» har könsidentiteten kommit att alltmer förstås som en social konstruktion. Inte bara så att könsrollerna sett olika ut och varit föränderliga – om än ändå förvånansvärt likartade och stabila – i olika kulturella kontexter, så har själva könet kommit att ifrågasättas. Den biologiska identiteten är inte längre självklar som grundläggande för manlig eller kvinnlig självförståelse. Könsidentiteten har blivit valbar. Lagförslag finns om att Sverige ska ha en lagstiftning där den enskilda själv kan välja sitt juridiska kön, oavsett hur dennas kromosomuppsättning råkar se ut.

Denna artikel är för inloggade användare

Registrera din e-postadress för att få tillgång till fler artiklar och vårt nyhetsbrev.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in