Bibelsällskapet fortsätter sitt intensiva arbete med att till 2026 färdigställa en nyöversättning av Nya testamentet. Några frågar sig säkert om det verkligen redan behövs en ny översättning. Men de 45 åren mellan NT 1981 och NT 2026 är inte så väldigt mycket mindre än de 64 mellan 1917 och 1981.

Under april släpptes en provöversättning av Matteus 5–7. Förutom de referensgrupper som tar del av förslagen inbjuds även allmänheten att höra av sig med synpunkter. All respons samlas in via nt2026@bibeln.se och sammanställs. Texterna återfinns på www.bibelsällskapet.se.

Genom att Bergspredikan nu släpps finns alltså möjligheten att ge respons på en rad kända texter, t.ex. Saligprisningarna och inte minst Herrens bön. Bibelsällskapet påpekar att lydelsen av Herrens bön i en bibelöversättning vanligtvis inte helt överensstämmer med den form som används i liturgin. Men att »[h]ögsta prioritet i en bibelöversättning är att göra rättvisa åt den grekiska texten och hur bönen fungerar i sin litterära kontext».

Skulle det vara möjligt att hoppas på att den stundande nyöversättningen också skulle kunna leda till att kristna i Sverige åter börjar be Herrens bön med samma ord?

SPT vill gärna uppmuntra sina läsare att ta vara på möjligheten att ge synpunkter till Bibelsällskapet.


NT 2026 - Bibelsällskapet
Gör Bibeln översatt, känd, spridd och använd.
NT 2026 – en ny tid i svensk bibelöversättning
Det är en omfattande satsning som nu sker. Därför är det avgörande att många får vara delaktiga i processen. Genom reaktioner i olika forum får Bibelsällskapet både ros och ris för initiativet.