Ur SPT 26/2021

Vilken är kyrkans riktning? Hur ska hon orientera sig. Bildligt mot öster eller väster. Vilken riktning kyrkan lever i är ett uttryck för hennes teologi. Och hennes relation till samhälle och samhällsfrågor. Författaren, kyrkoherde em. i Nybro, reflekterar kring dessa frågor utifrån biskop Fredrik Modéus herdabrev.

Biskop Fredrik Modéus i Växjö utkom i år, på Verbums förlag, med sitt herdabrev En kyrka värd namnet. Herdabrevet fick denna titel eftersom biskopinnan ansåg att biskopen kunde gå i kortbyxor i kyrkan. I en kyrka värd namnet spelar det väl ingen roll vem man är eller hur man ser ut. Men även om inte utseendet spelar roll, är det viktigt i vilken riktning kyrkan lever sitt liv. Här finns anledning att fundera över biskopens ecklesiologi som den kommer till uttryck i herdabrevet.

Den 23:e söndagen efter Trefaldighet har som tema Samhällsansvar, och en av evangelietexterna handlar om skattepenningen. Jesus får den, en denar, i sin hand och frågar: »Vems bild och överskrift bär den?» När han får svaret: »Kejsarens», säger han: »Ge då kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör!» Med skattepenningen och Jesusordet som hjälpmedel, skulle man kunna lägga Modéus herdabrev framför sig och ställa frågan: »Hur menar biskopen att man ska ta sitt samhällsansvar?» Vad är kyrkan skyldig staten och vad är staten skyldig kyrkan? Är kyrkan en viktig samhällsaktör i statens tjänst?

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in