Även jag vill förkunna denna dags storhet: det icke-materiella inkarnerar sig, Ordet blir kött, det osynliga blir synligt, det ouppnåeliga blir påtagligt, det tidlösa får en begynnelse, Guds Son blir människoson. Det är Jesus Kristus, han som är densamme i går, idag och i evighet...

Detta är den högtid vi firar i dag:

Guds son kommer till människorna, så att vi kan komma till Gud, eller för att vara mera exakt, så att vi kan återvända till honom, avkläda oss den gamla människan, ta på oss den nya och födas och uppstå med honom, liksom vi har dött i Adam och lever i Kristus ...

Detta under är inte en skapelse utan en återskapelse... Denna fest är mitt fullkomnande, min återkomst till den ursprungliga tillvaron, den ursprunglige Adam... Vörda födelsen som befriar från det ondas snaror. Vörda detta lilla Betlehem som ger dig paradiset åtet. Vörda denna krubba. Du, som var utan mening, har tack vare den blivit närd av den gudomliga meningen, av Ordet själv.

Gregorius av Nazians (329-390): Tal 38, inför julen. Citerat efter Olivier Clément: Källor, s 40.