Kyrkoåret är, liksom frälsningshistorien, ett sammanhållet helt, alltså inte en serie tider staplade efter varandra. Påskdagen är sålunda både på djupet och i praktiken förbunden med Skärtorsdagen och Långfredagen som den tredje av de »Heliga tre dagarna». Påsktiden är också pingstens förberedelsetid. I uppståndelseglädjens efterklang gör sig himmelsfärden och den Helige Andes utgjutande alltmer påminda ju längre påsktiden fortgår.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in