Kritiken har varit omfattande mot Svenska kyrkans utbildningsinstitut (SKUI), senast i en artikel av Helge Antonsson. Vi har därför bett institutets rektor Kenneth Nordgren att presentera utbildningens upplägg och ambition. Artikeln är inte avsedd som svar på kritik utan just en redovisning och förklaring av SKUI:s uppdrag – ett uppdrag som ska ha både bredd och spets. Som frågan ställdes i en tidigare artikel: Utbildar prästutbildningen blivande präster till präster? Till att vigas till ett ämbete, inte ett arbete? SPT ser gärna kompletterande perspektiv och inlägg kring SKUI, vars uppgift är av största vikt för Svenska kyrkans framtid.

Utifrån Svenska kyrkans senaste utbildningsreform har utbildningsinstitutet sedan 2014 det samlade uppdraget att ge pastoralteologiska utbildningar för blivande diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster. Alltså den avslutande och kyrkliga utbildningsdelen som bygger på de akademiska grundutbildningar som krävs för respektive yrkesprofil. Innevarande termin, VT 2022, handlar det om 315 studerande på de kyrkliga utbildningarna vid utbildningsinstitutet (SKUI) i Uppsala och Lund varav cirka hälften studerar till präst. Därutöver finns kyrkomusikerstuderande som läser sin utbildning vid folkhögskolor som genom avtal med Svenska kyrkan ger det mesta av den pastoralteologiska utbildningen i kombination med musikstudierna.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in