John Sjögren: Jordens sång: Essäer om Tolkiens tankevärld. Fri Tanke 2023. 196 sidor.

Fri Tanke imponerar med sin breddade utgivning av böcker om livsfrågor och teologi. Ett av de senare tillskotten är Jordens sång av John Sjögren. Han har själv berättat om hur han redan i sin ungdom kom att fascineras av Ringens värld och hur denna kanske beredde vägen för framväxandet av en kristen katolsk tro hos honom själv. I den till formatet lilla men till formgivning och innehåll utsökta boken vill han ge en fördjupad förståelse av några av de mest utmärkande dragen i Tolkiens tankevärld. Essäerna ger åtskilligt stoff att reflektera kring. De kan med stor behållning användas för egen läsning men kan också utgöra utgångspunkten för ett samtal om några av de viktiga perspektiv som Tolkien lyfter fram i sitt epos.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in