Ur SPT 3/2021

Den för ca tio år sedan utgivna trilogin om Jesus från Nasaret av förre påven Benedikt XVI, Joseph Ratzinger har kommit i en nyutgåva. I denna recensionsartikel konstaterar recensenten, professor em. i Nya testamentets exegetik, att boken bör finnas i varje prästs bibliotek. Och läsas, förstås. För detta verk på nästan 700 sidor ger en bild av Jesus som är utöver det vanliga, en rik, spännande och övertygande bild av kyrkans Herre.

Den förre påven Benedikt XVI, Joseph Ratzinger, utgav under åren 2007–2012 sitt nästan 700 sidor omfattande verk om Jesus från Nasaret, som omedelbart översattes till många språk, även till svenska. Nu har bokförlaget Artos & Norma förtjänstfullt utgivit detta viktiga trebandsverk på nytt, och till det fogat ett nyskrivet gemensamt förord av professor Gösta Hallonsten.

Naturligtvis kom det världsvida intresset för boken från det faktum att den skrivits av den regerande påven. Men han säger i sitt eget förord (som han undertecknade »Joseph Ratzinger, Benediktus XVI»): »Jag behöver inte särskilt påpeka att den här boken på intet sätt är ett uttalande av kyrkans läroämbete utan endast ett uttryck för mitt personliga sökande ’efter Herrens ansikte’ (jfr Psalt. 27:8)».

Förf.s »grundavsikt» är att förstå Jesu gestalt, hans ord och gärningar under hans offentliga verksamhet (dit barndomsberättelserna inte hör). De två första volymerna utgör med sina nitton kapitel (10+9) ett sammanhängande helt, medan den korta volym 3 snarare är en prolog, som bara behandlar Matteusoch Lukasevangeliernas inledande berättelser om det som hände kring Jesu födelse. Den lämnade Ratzinger till sist, »om jag får kraft till det» – som han skrev i förorden till både del 1 och del 2. Del 3 kom ut i augusti 2012 och sex månader senare abdikerade han från påveämbetet (11 februari 2013).

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in