Svensk psalm 259 tillhör nog de mest älskade och jublande psalmerna i den Svenska Psalmboken. Trots att Fanny Crosby skrev den redan 1873 så smittar dess glädje och sång, dess tro och visshet än i dag. Christian Braw, präst och docent, skriver här utifrån den psalmen om trosvissheten. Det blir själavårdande och präglat av kristnas erfarenhet i alla tider. 

När vi ser på kristenhetens historia blir det uppenbart, att allt kreativt, allt framåtsyftande, allt trovärdigt har varit burit av trosvisshet. Tvivlet, ljumheten, kompromisserna har inte lämnat inspirerande spår efter sig.

Trosvisshet är något annat än tvärsäkerhet. I politiken finns det mycket tvärsäkerhet. Man kan t.ex. vara tvärsäker på att 35 timmars arbetsvecka är bättre än 40 timmars. Vi kristna är inte tvärsäkra. Vi är trosvissa. Aposteln S:t Paulus kan säga att han är viss om att inget kan skilja honom från Guds kärlek i Jesus Kristus (Rom. 8:38). Han använder ett grekiskt ord – peitho – som betyder övertyga, överbevisa. Det ger en viktig aspekt av den kristna trosvissheten. Vi är överbevisade om Guds godhet av Gud själv, och därför är vi övertygade, trosvissa.

Trosvisshet är något annat än tvärsäkerhet

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in