Örjan Blom är en av många känd stockholmspräst, i många år komminister i Hedvig Eleonora församling. Han är också sedan mycket länge kaplan i bönegemenskapen Societas Sanctae Birgittae. Inte lika känt är kanske Örjans stora engagemang för SPT. Under flera decennier har Örjan varit ledamot och ordförande i Stiftelsen Kyrkligt Forum, vars uppgift är att »äga och utgiva Svensk Pastoraltidskrift–Kyrkligt Forum» (som det står i stiftelsens stadgar).

Vid årsskiftet lämnade Örjan Blom med ålderns rätt sina uppdrag i stiftelsen Kyrkligt Forum. Han lämnar ett stort tomrum efter sig. Med djup pastoral omsorg och varm kärlek till Svenska kyrkan, hennes tro och bekännelse, har Örjan Blom arbetat i Kyrkligt Forums styrelse för SPT:s bästa. Kyrkligt Forums styrelse, SPT:s redaktion och läsare är Örjan Blom stort tack skyldiga för hans trofasthet, engagemang och aldrig sviktande omsorg om SPT.

Styrelsen får nu efter bästa förmåga axla Örjans mantel och arbeta vidare för SPT i det tjugoförsta århundradet. Det svenskkyrkliga landskapet har förändrats mycket sedan SPT kom ut med sitt första nummer 1958. Örjan Blom har genom sin långa gärning som församlingspräst i Svenska kyrkan och i Kyrkligt Forums styrelse givit åtskilliga exempel på hur man kan leva med i tidens förändring utan att tappa sitt rotfäste i Kyrkans tro och tradition.

Tack Örjan för allt ditt goda arbete!

Torgny J Greek
Ordförande i Stiftelsen Kyrkligt Forum