Kjell O. Lejon: Tempelherreorden: om korstågens och ordens historia, nyfunna dokument och modernt historiebruk. Artos & Norma Bokförlag 2023. 178 sidor.

Tempelherreorden, Pauperes commilitones Christi templique Salomonis, har under senare år aktualiserats genom Jan Guillous böcker om tempelriddaren Arn samt genom Dan Browns Da Vinci-koden. Denna orden bildades efter det första korståget, ca 1119, för att skydda kristna pilgrimer i Det heliga landet från rövare och muslimska överfall. Den hade sitt centrum i Al-Aqsa-moskén på Tempelberget i Jerusalem, som då, felaktigt, ansågs vara uppförd på ruinerna av Salomos tempel. Ordensregeln författades av Bernhard av Clairvaux och fastställdes av påven Honorius II. Orden blev ekonomiskt framgångsrik med stora tillgångar i bl.a. Frankrike, något som stack i ögonen på kung Filip IV, även kallad »den sköne». Efter kungens tvångsåtgärder upplöstes orden 1312 av påven Clemens V.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in