Vilken teolog har betytt mest för dig?

Är den fjärde av de sex frågor som SPT ställt till Svenska kyrkans biskopar. Vem och vilka teologer som har inspirerat våra biskopar kan synas vara en ganska banal fråga. Ungefär som när man frågar en mästerkock om dennes starkaste matminne. Men svaret säger mycket om varifrån inspirationen hämtats och vilken teologi som man präglats av.

Johan Tyrberg

Jag läser många och det varierar vem jag är upptagen av, men Samuel Terrien har skrivit en bok som betytt mycket och följt mig sedan studietiden: »The Elusive Presence». Han skriver om hur Gud är undflyende närvarande. Vi möter Gud i händelser i gammaltestamentlig tid och framförallt i Jesus Kristus. Gud söker oss mer än vi söker Gud. Men vi kan aldrig hålla fast Gud och inte förfoga över Gud. Jesus är t.ex.mild och upplyftande när han möter Maria från Magdala utanför den tomma graven men säger ifrån med skärpa: »Rör inte vid mig!»(Joh. 20:17).

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in