Vi lever i en apokalyptisk tid. Hoten mot mänskligheten är större än kanske någonsin. Hur ska detta förstås i ett bibliskt perspektiv? I denna artikel diskuterar författaren, docent i Nya testamentets exegetik och lektor vid Akademi för ledarskap och teologi (ALT), Jesu ord om tidens slut. Och förstås även Uppenbarelseboken och andra texter. Han visar på hur utsagorna haft relevans för såväl samtiden som framtiden, för dåtidens nu liksom för tider som skulle komma.

Det är ingen överdrift att påstå att vi lever i en orolig tid. Mer eller mindre dagligen hör vi talas om krig, klimathot, katastrofer och kriminalitet. Bilder från människors lidande och nöd från världen över kablas direkt in i våra trygga vardagsrum. Allt har kommit närmare och allt känns mer hotande. Och självklart frågar vi oss hur allt ska sluta. Är det vi nu ser i själva verket början på slutet?

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in