Frans Michael Franzén – ett 250-årsminne

Flera av Franzéns psalmer är inkorporerade i kyrkoåret och tillhör de mest älskade och sjungna. Ett par av dem sätter sin prägel på kyrkoårstiden som exempelvis »Bereden väg för Herran». I vår nuvarande psalmbok finns bara elva av Franzéns psalmer kvar, i 1819 års psalmbok var de 24. Alla ligger nära bibelordet och har frälsaren Jesus Kristus i centrum. I år är det 250 år sedan denne poet och psalmdiktare föddes.

Författaren är teol.dr och medlem av SPT:s redaktion. I denna artikel citerar han Franzéns psalmer efter deras bearbetning enligt 1937 och 1986 års psalmböcker.

Vilken gudstjänstfirare i vår svenska kyrka kan tänka sig en påskdag utan att få sjunga »Vad ljus över griften!» eller en första adventssöndag utan »Bereden väg för Herran»? Dessa psalmer har gett oss de ord och den ton som gestaltar de stora dagarnas budskap. Och detta har hållit under generationer. När vi detta år noterar att det är 250 år sedan diktaren bakom psalmerna, Frans Michael Franzén, föddes, ger det anledning att lyfta fram hans psalmdiktning som något av det allra bästa och mest hållbara i vår tradition.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in