Yvonne Maria Werner: En kort introduktion till Vägen till Rom. Om Nordbors konversion till den katolska kyrkan. Veritas skriftserie nr 3. 193 sidor.

I min vänkrets är det flera som tagit steget. En del gjorde det redan under studietiden. Andra senare. En del avsade sig det prästämbete de mottagit i Svenska kyrkan för att kunna konvertera, »simma över Tibern» som en del av oss kallade det. Att ta klivet fullt ut och bli romerska katoliker. Att vara svensk och nordbo och vilja konvertera till den romersk­-katolska kyrkan har en lång historia från 1500­talet och framåt. Nu har även denna aspekt av kyrkohistorien blivit belyst genom denna lilla intressanta bok av Yvonne Maria Werner.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in