Magnus Persson: Helkyrklighet. Om kyrkans fullhet. EFS Budbäraren 2022. 300 sidor.

I 27 år hade Magnus Persson varit frikyrkopastor, när han blev prästvigd. I sin nya bok Helkyrklighet ger han en inblick i bakgrunden. Vad han menar med detta ord kan han också beskriva som »generös orto­doxi». Med detta avser han en kristen hållning, fast grundad i det centrala dogmat – treenigheten och inkarnationen – och en öppen villighet att bejaka Andens verk var det än träder fram. Därför innehåller också den nya boken ett kapitel om just treenigheten.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in