Grund kompetens?
Det grundläggande problemet är [att ...] under det gångna året mötte jag aldrig vid ett enda tillfälle, varken hos studenter eller lärarkolleger, någon uppskattning av vad som för mig alltid har varit det centrala med universitetsvärlden: att den skall förmedla gedigna kunskaper, inspirera till forskning och vässa studenters förmåga att resonera vetenskapligt. I stället handlar allt om pengar. De avsomnade bildningsidealens fallna mantel har axlats av Mammon.

Dick Harrison, SvD 21/1 2016

Kompetensens början
Avsaknaden av ett centraliserat utbildningssystem [har] kommit att innebära att den enskilda individen själv förväntas inse behovet av ett livslångt lärande. Den formella kompetens som utbildning och bildning ger är alltså någonting som individen själv förväntas se till att införskaffa....Som Unesco formulerar synen på utbildning består denna av fyra grundpelare: lära sig veta, lära sig göra, lära sig vara och lära sig leva tillsammans. Dessa fyra grundpelare behöver integreras i och med varandra, och behöver samspela till ett helt, som en grund för det livslånga lärandet.

Karin Westin Tikkanen,                                                      

Last och dygd 1
Samhällets dygder är laster för helgonet.

Robert Musil, Mannen utan egenskaper

Last och dygd 2
Nej, bikta dig för Gud, ångra det skedda, synda inte mer och gödsla inte ogräs så det frodas. Ursäkta min moral! I dessa dästa och slappa tider måste dygden ofta be lasten om förlåtelse, ja, krypa och tigga den om lov att göra nytta! ... Försök få dygd ifall du inte har det.

Shakespeare, Hamlet