Mission – och lag och evangelium
En missionerande förkunnelse är koncentrerad på det väsentliga, detta som kan väcka nyfikenhet och verka attraktivt, det som får hjärtat att brinna som hos lärjungarna i Emmaus. Vi måste alltså finna en ny balans, så att kyrkans moraliska lärobyggnad inte faller ihop som ett korthus, förlorar sin fräschör och sin evangeliska väldoft. Evangeliet måste bäras fram enklare, djupare, varmare.

Påve Fransiscus, Signum 2/2013

När nonsens börjar bli kyrkans tro
Om vi börjar relativisera uppenbarelsens radikala anspråk kommer teologin till sist att tappa förmågan att skilja mellan Gud och världen. Kristi förkunnelse och kyrkans tradition ersätts med våra egna preferenser. Om vi gör oss själva till källan för kunskapen om Gud och det rättfärdiga livet har vi till sist projicerat så mycket nonsens, till sist målat av så mycket av vår fallna natur på gudsbilden, att den faktiskt blir till en avgud.

Johan Eddebo, Dagen 5/7 2022

Det kristna arvet
Självklart presenterades åtskilliga viktiga förslag i Visby och självklart gör många av våra politiker sitt bästa för att hitta lösningar på vårt lands mycket stora problem. Men ibland vill vi inte titta i de riktningar där lösningarna finns. Det är dags att svälja stoltheten, dags att erkänna att vi valde fel kurs när vi dumpade det kristna arvet. Ändå gör vi tvärtom.

Jonas Adolfsson, Världen idag 12/7 2022