På tal om pengar – och ekonomi
Det tycks som att var och en borde göra sig ett studium kring pengar och försöka att förstå varför Bibeln ägnar detta ämne så mycket text och vägledning. Det står ganska lite om sexualitet – som kyrkan talar mycket om – och mycket om pengar – som kyrkan verkar vara mer försagd kring.

Runar Eldebo, Pilgrim nr 3/2004

Urmodiga eller modiga psalmer
Psalmer har format tänkande, moraliska uppfattningar och enskildas själsliga liv likväl som politiska idéer och kulturliv ...

Ärkebiskop Söderblom fick mer rätt än han själv hade kunnat ana när han 1907 förklarade:

»Psalmboken är inte beroende af modet. Den hör till det gamla, som blir nytt ständigt igen. Men den har på vissa trakter kommit betänkligt ur bruk. Folk bär andra sångböcker med sig.»

Susanne Wigorts Yngvesson, Axess nr 6/2021

Apropå själavård bland de dömda – då och nu
Ingen varnar längre för falsk lära, andliga upptåg, ovärdig nattvardsgång, spådom, spel och världsvirveln, för självvalda religionssällskap, möteskristendom eller lekmannapredikan, ej heller talar man om kännetecknen på sovande, uppväckta och omvända människor. (Den dag jag skriver detta vill enligt morgontidningen en skånsk kyrkoherde satsa på »mer musik, bjuda in intresserade gäster, bjuda på kyrkkaffe inne i kyrkan och göra gudstjänsterna till en upplevelse». Man kan tänka sig Schartaus kommentar.)

Anders Piltz, Henric Schartau och det stora allvaret, Pilgrim nr 1/1998

Bör vi göra det obegripliga begripligt?
Liturgin börjar alltså som en verklig skilsmässa från världen. I vårt försök att göra kristendomen sådan att den tilltalar mannen på gatan, har vi ofta förringat eller också helt glömt bort detta nödvändiga avskiljande. Vi vill alltså göra kristendomen »begriplig» och »acceptabel» för den mytiske »moderne» mannen på gatan. Vi glömmer att den Kristus om vilken vi talar inte är »av denna världen» och att han efter sin uppståndelse inte blev igenkänd ens av sina egna lärjungar.

Alexander Schmemann, För världens liv (1970)